/Do 10 września jednostki OSP mogą składać wnioski o 5000+

Do 10 września jednostki OSP mogą składać wnioski o 5000+

Do 10 września 2019 r. jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 5 tys. zł. Jest to możliwe dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 31 lipca 2019 r. weszła w życie w połowie sierpnia i nałożyła na Ochotnicze Straże Pożarne, oprócz działań związanych z ratownictwem, nowe zadania z zakresu działalności społecznej, a wśród nich:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
     
    Na działalność społeczną jednostki OSP będą otrzymywać środki z budżetu państwa. Wysokość tych środków co roku określi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w bieżącym 2019 r. będzie to kwota 82 mln zł w skali całego kraju. Żeby uzyskać taką dotację OSP muszą złożyć odpowiedni wniosek do komendanta powiatowego PSP.
ważne linki:

Reklama