/Coroczna wizyta w gminnych klubach sportowych

Coroczna wizyta w gminnych klubach sportowych

W dniu wczorajszym (20 lipca 2020 r.) odbył się rekonesans terenowy obiektów sportowych w gminie Kalwaria Zebrzydowska. Burmistrz Augustyn Ormanty wraz z pracownikami Urzędu Miasta odwiedził kluby sportowe funkcjonujące na terenie gminy.  Podczas rekonesansu zapoznano się ze stanem bazy sportowej.

Podczas wizytacji sprawdzano utrzymanie obiektów, ich stan oraz poziom wydatkowania przyznanych środków finansowych. Był to również czas spotkań z prezesami klubów sportowych, podczas których Burmistrzowi zreferowano dotychczasowe osiągnięcia i przedstawiono potrzeby, jakie powinny być zrealizowane w najbliższej przyszłości.

Gminne kluby sportowe to: MKS Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej, KS Sosnowianka w Stanisławiu Dolnym, LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym, LKS Pogoń w Bugaju, KS Filkówka w Barwałdzie Średnim, LKS Cedron w Brodach, LKS Leńcze w Leńczach, LKS Olimpia w Zebrzydowicach, WKS Żarek w Barwałdzie Górnym i LKS Sokół w Przytkowicach.

0 0 vote
Article Rating
Reklama