Centrum Kultury organizuje konkurs na palmę wielkanocną

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza dzieci i młodzież do wiosennego konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu palmy wielkanocnej, ale uwaga, w tym konkursie wysokość palmy nie jest najważniejsza!

Prace konkursowe mają mieć formę przestrzenną oraz koniecznie muszą być wykonane samodzielnie, techniką dowolną.

Więcej szczegółów: http://ckstkalwaria.com/nowa/konkursy/1032-konkurs-plastyczny-palma-wielkanocna

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Regulamin Konkursu Plastycznego PALMA WIELKANOCNA

1.     Tematyka konkursu

Zapraszamy do wiosennego konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu palmy wielkanocnej, ale uwaga, w tym konkursie wysokość palmy nie jest najważniejsza! Prace konkursowe mają mieć formę przestrzenną (nie mogą to być rysunki ani inne formy wykonane na kartach papieru/tektury) oraz koniecznie muszą być wykonane samodzielnie, techniką dowolną.

UWAGA: Tylko prace wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu będą brane pod uwagę przy ocenie prac przez jurorów.

Tradycja palm wielkanocnych ma długą historię. Palmy przygotowywane są się na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy, święcimy je w Niedzielę Palmową, poprzedzającą Wielkanoc. Już w IV wieku odbywały się w Jerozolimie procesje z palmami, a zwyczaj ten szybko rozpowszechnił się w innych regionach m. in. w Hiszpanii, Galii i na wschodzie. Wiek później zwyczaj przyjął także kościół zachodni, a w XI wieku wprowadzono do liturgii Niedzielę Palmową ze święceniem zielonych gałązek, czyli naszych palm. Tradycja przyjęła się także w Polsce, w Niedzielę Palmową palmy są święcone, a w Wielką Sobotę pali się zeszłoroczne palmy. W środę popielcową wykorzystuje się popiół z palm do znaczenia i posypywania głów wiernych.

 

2.     Organizator

Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Kontakt: tel. 33 873 37 71

biuro@ckstkalwaria.com

www.ckstkalwaria.com

 

3.     Cele konkursu:

– promocja twórczości dzieci i młodzieży

– popularyzacja wśród młodszych mieszkańców Gminy miejscowych i regionalnych tradycji związanych Wielkanocą

– rozwijanie zdolności manualnych dzieci i młodzieży

– rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży

 

4.     Kategorie konkursowe

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Uczestnicy startują w kategorii indywidualnej, z podziałem na grupy wiekowe:

– Gr. 0 – przedszkolaki oraz klasy „0”*

*Jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola prosimy o podanie w karcie miejscowości zamieszkania.

– Gr. I – uczniowie klas I-III SP

– Gr. II – uczniowie klas IV-VI SP

– Gr. III – uczniowie klas VII-VIII SP

 

5.     Ograniczenia w liczbie składanych prac

Ilość nadsyłanych prac z jednej szkoły: dowolna.

Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę.

 

6.     Zgłoszenia

Termin składania prac: od 22 lutego (poniedziałek) do 18 marca (czwartek) 2021 r.

Praca złożone po tym terminie nie podlegają ocenie.

Prace należy dostarczyć wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (zał. 1 do Regulaminu) do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Stare Kino, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta).

Prosimy o opatrzenie każdej pracy na odwrocie metryczką (imię i nazwisko, klasa, szkoła – czytelnie, wielkimi literami). Przygotowaną przez organizatora metryczkę należy odciąć z karty zgłoszeniowej i umieścić na pracy konkursowej.

Uwaga praca może mieć wysokość  max. 150 cm.

 

7.     Ogłoszenie wyników i nagrody

–  Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (www.ckstkalwaria.com) do dn. 22 marca 2021 r.

– W dn. 22-26 kwietnia można odbierać prace z siedziby CKSiT. Po tym terminie prace przechodzą na własność CKSiT.

– W dn. 22-26 kwietnia można odbierać dyplomy i nagrody w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta) w godzinach pracy CKSiT.

– Zwycięskim pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe – zestawy gier planszowych. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.

 

8.     Ocena prac

Prace oceni jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie będą brane pod uwagę:

– pomysłowość

– estetyka pracy

– wykorzystanie elementów gotowych (prosimy ograniczać gotowe elementy, zwłaszcza plastikowe)

– trwałość konstrukcji

– wykorzystanie elementów naturalnych, samodzielnie zebranych i przygotowanych (preferowane prace ekologiczne)

 Mile widziane lokalne inspiracje, wykorzystanie miejscowych tradycji wielkanocnych.

 

9.     Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

 

 

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) konkursu wielkanocnego (dalej ,,konkurs”) jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT) z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zeb., adres email: biuro@ckstkalwaria.com, tel. 33 873 37 71.

2. W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych CKSiT wysyłając e-mail na adres iodms@giga-net.pl

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Konkursu oraz na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz.U.2017.862); art. 6 ust. 1 lit.e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową oraz pocztę elektroniczną CKSiT; każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną prace.

5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.

7. Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.

8. Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa (zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679): prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym momencie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobligowany jest do złożenia odpowiedniego, pisemnego lub elektronicznego wniosku do CKSiT (w zależności od żądania).

9. Każdy z Uczestników ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych.

12. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron13y osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

 

SK

Photo by Gabriele Diwald on Unsplash

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x