Kalendarz

Reklama
mar
21
wt.
Konkurs – Wielkanocne Jajko @ Stare Kino - ul. Mickiewicza 4
mar 21 całodniowy

Centrum Kultury wraz z grupą artystyczną Twórczy Ferment zapraszają do wiosennego konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu jaja wielkanocnego – pisanki, kraszanki i in. Do konkursu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

Zgłoszenia i składanie prac do 24 marca br. do 16:00 w Starym Kinie. Ogłoszenie wyników podczas Jarmarku Wielkanocnego – 25 marca br. na kalwaryjskim Rynku.

Regulamin: https://ckstkalwaria.com/konkurs-plastyczny-jajko-wielkanocne/

 

Regulamin

 

 1. Tematyka konkursu

Centrum Kultury wraz z grupą artystyczną Twórczy Ferment zapraszają do wiosennego konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu jaja wielkanocnego – pisanki, kraszanki i in.

Jajko jest jednym z ważniejszych symboli wielkanocnych, oznacza m.in. początek, życie i odrodzenie się przyrody.

Prace konkursowe mają mieć formę przestrzenną. Prace muszą być wykonane samodzielnie, techniką dowolną. Zachęcamy do wtórnego wykorzystywania materiałów (recykling).

UWAGA: Tylko prace wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu będą brane pod uwagę przy ocenie prac przez jurorów.

 1. Cele konkursu:
 • promocja twórczości dzieci i młodzieży
 • promocja twórczości dorosłych
 • popularyzacja wśród mieszkańców Gminy miejscowych i regionalnych tradycji związanych Wielkanocą
 • rozwijanie zdolności manualnych dzieci, młodzieży i dorosłych
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci, młodzieży i dorosłych
 1. Kategorie konkursowe.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Uczestnicy startują w kategorii indywidualnej, z podziałem na grupy wiekowe:

Gr. 0 – przedszkolaki oraz klasy „0”

Gr. I – uczniowie klas I-III SP

Gr. II – uczniowie klas IV-VI SP

Gr. III – uczniowie klas VII-VIII SP

Gr. IV – osoby dorosłe

 1. Ograniczenia w liczbie składanych prac

Ilość nadsyłanych prac z jednej szkoły: dowolna. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę.

 1. Zgłoszenia

Termin składania prac: od 9 marca do 24 marca 2023 r. (pt) do godz. 16:00.

Praca złożone po tym terminie nie podlegają ocenie.

Prace należy dostarczyć wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (zał. 1 do Regulaminu) do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Stare Kino, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta).

Prosimy o opatrzenie każdej pracy na odwrocie metryczką (imię i nazwisko, klasa, szkoła – czytelnie, wielkimi literami). Przygotowaną przez organizatora metryczkę należy odciąć z karty zgłoszeniowej i umieścić na pracy konkursowej.

 

 1. Ogłoszenie wyników i nagrody 
 • Wyniki zostaną ogłoszone podczas Jarmarku Wielkanocnego na Rynku w dn. 03.2023 r. (sob) oraz na stronie internetowej Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (www.ckstkalwaria.com).
 • Osoby, które nie odbiorą nagród i dyplomów podczas Jarmarku Wielkanocnego mogą odebrać je od 27 marca (pon) do 6 kwietnia 2023 r. w Starym Kinie.
 • Zwycięskim pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział. Nieodebrane do 6 kwietnia br. prace przechodzą na własność CKSiT.
 1. Ocena prac

Prace oceni jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie będą brane pod uwagę:

 • pomysłowość
 • estetyka pracy
 • wykorzystanie wtórne materiałów
 • wykorzystanie elementów gotowych (prosimy ograniczać gotowe elementy, zwłaszcza plastikowe)
 • trwałość konstrukcji

Mile widziane lokalne inspiracje, wykorzystanie miejscowych tradycji wielkanocnych.

 1. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

mar
22
śr.
Konkurs – Wielkanocne Jajko @ Stare Kino - ul. Mickiewicza 4
mar 22 całodniowy

Centrum Kultury wraz z grupą artystyczną Twórczy Ferment zapraszają do wiosennego konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu jaja wielkanocnego – pisanki, kraszanki i in. Do konkursu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

Zgłoszenia i składanie prac do 24 marca br. do 16:00 w Starym Kinie. Ogłoszenie wyników podczas Jarmarku Wielkanocnego – 25 marca br. na kalwaryjskim Rynku.

Regulamin: https://ckstkalwaria.com/konkurs-plastyczny-jajko-wielkanocne/

 

Regulamin

 

 1. Tematyka konkursu

Centrum Kultury wraz z grupą artystyczną Twórczy Ferment zapraszają do wiosennego konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu jaja wielkanocnego – pisanki, kraszanki i in.

Jajko jest jednym z ważniejszych symboli wielkanocnych, oznacza m.in. początek, życie i odrodzenie się przyrody.

Prace konkursowe mają mieć formę przestrzenną. Prace muszą być wykonane samodzielnie, techniką dowolną. Zachęcamy do wtórnego wykorzystywania materiałów (recykling).

UWAGA: Tylko prace wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu będą brane pod uwagę przy ocenie prac przez jurorów.

 1. Cele konkursu:
 • promocja twórczości dzieci i młodzieży
 • promocja twórczości dorosłych
 • popularyzacja wśród mieszkańców Gminy miejscowych i regionalnych tradycji związanych Wielkanocą
 • rozwijanie zdolności manualnych dzieci, młodzieży i dorosłych
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci, młodzieży i dorosłych
 1. Kategorie konkursowe.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Uczestnicy startują w kategorii indywidualnej, z podziałem na grupy wiekowe:

Gr. 0 – przedszkolaki oraz klasy „0”

Gr. I – uczniowie klas I-III SP

Gr. II – uczniowie klas IV-VI SP

Gr. III – uczniowie klas VII-VIII SP

Gr. IV – osoby dorosłe

 1. Ograniczenia w liczbie składanych prac

Ilość nadsyłanych prac z jednej szkoły: dowolna. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę.

 1. Zgłoszenia

Termin składania prac: od 9 marca do 24 marca 2023 r. (pt) do godz. 16:00.

Praca złożone po tym terminie nie podlegają ocenie.

Prace należy dostarczyć wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (zał. 1 do Regulaminu) do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Stare Kino, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta).

Prosimy o opatrzenie każdej pracy na odwrocie metryczką (imię i nazwisko, klasa, szkoła – czytelnie, wielkimi literami). Przygotowaną przez organizatora metryczkę należy odciąć z karty zgłoszeniowej i umieścić na pracy konkursowej.

 

 1. Ogłoszenie wyników i nagrody 
 • Wyniki zostaną ogłoszone podczas Jarmarku Wielkanocnego na Rynku w dn. 03.2023 r. (sob) oraz na stronie internetowej Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (www.ckstkalwaria.com).
 • Osoby, które nie odbiorą nagród i dyplomów podczas Jarmarku Wielkanocnego mogą odebrać je od 27 marca (pon) do 6 kwietnia 2023 r. w Starym Kinie.
 • Zwycięskim pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział. Nieodebrane do 6 kwietnia br. prace przechodzą na własność CKSiT.
 1. Ocena prac

Prace oceni jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie będą brane pod uwagę:

 • pomysłowość
 • estetyka pracy
 • wykorzystanie wtórne materiałów
 • wykorzystanie elementów gotowych (prosimy ograniczać gotowe elementy, zwłaszcza plastikowe)
 • trwałość konstrukcji

Mile widziane lokalne inspiracje, wykorzystanie miejscowych tradycji wielkanocnych.

 1. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

mar
23
czw.
Konkurs – Wielkanocne Jajko @ Stare Kino - ul. Mickiewicza 4
mar 23 całodniowy

Centrum Kultury wraz z grupą artystyczną Twórczy Ferment zapraszają do wiosennego konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu jaja wielkanocnego – pisanki, kraszanki i in. Do konkursu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

Zgłoszenia i składanie prac do 24 marca br. do 16:00 w Starym Kinie. Ogłoszenie wyników podczas Jarmarku Wielkanocnego – 25 marca br. na kalwaryjskim Rynku.

Regulamin: https://ckstkalwaria.com/konkurs-plastyczny-jajko-wielkanocne/

 

Regulamin

 

 1. Tematyka konkursu

Centrum Kultury wraz z grupą artystyczną Twórczy Ferment zapraszają do wiosennego konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu jaja wielkanocnego – pisanki, kraszanki i in.

Jajko jest jednym z ważniejszych symboli wielkanocnych, oznacza m.in. początek, życie i odrodzenie się przyrody.

Prace konkursowe mają mieć formę przestrzenną. Prace muszą być wykonane samodzielnie, techniką dowolną. Zachęcamy do wtórnego wykorzystywania materiałów (recykling).

UWAGA: Tylko prace wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu będą brane pod uwagę przy ocenie prac przez jurorów.

 1. Cele konkursu:
 • promocja twórczości dzieci i młodzieży
 • promocja twórczości dorosłych
 • popularyzacja wśród mieszkańców Gminy miejscowych i regionalnych tradycji związanych Wielkanocą
 • rozwijanie zdolności manualnych dzieci, młodzieży i dorosłych
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci, młodzieży i dorosłych
 1. Kategorie konkursowe.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Uczestnicy startują w kategorii indywidualnej, z podziałem na grupy wiekowe:

Gr. 0 – przedszkolaki oraz klasy „0”

Gr. I – uczniowie klas I-III SP

Gr. II – uczniowie klas IV-VI SP

Gr. III – uczniowie klas VII-VIII SP

Gr. IV – osoby dorosłe

 1. Ograniczenia w liczbie składanych prac

Ilość nadsyłanych prac z jednej szkoły: dowolna. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę.

 1. Zgłoszenia

Termin składania prac: od 9 marca do 24 marca 2023 r. (pt) do godz. 16:00.

Praca złożone po tym terminie nie podlegają ocenie.

Prace należy dostarczyć wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (zał. 1 do Regulaminu) do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Stare Kino, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta).

Prosimy o opatrzenie każdej pracy na odwrocie metryczką (imię i nazwisko, klasa, szkoła – czytelnie, wielkimi literami). Przygotowaną przez organizatora metryczkę należy odciąć z karty zgłoszeniowej i umieścić na pracy konkursowej.

 

 1. Ogłoszenie wyników i nagrody 
 • Wyniki zostaną ogłoszone podczas Jarmarku Wielkanocnego na Rynku w dn. 03.2023 r. (sob) oraz na stronie internetowej Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (www.ckstkalwaria.com).
 • Osoby, które nie odbiorą nagród i dyplomów podczas Jarmarku Wielkanocnego mogą odebrać je od 27 marca (pon) do 6 kwietnia 2023 r. w Starym Kinie.
 • Zwycięskim pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział. Nieodebrane do 6 kwietnia br. prace przechodzą na własność CKSiT.
 1. Ocena prac

Prace oceni jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie będą brane pod uwagę:

 • pomysłowość
 • estetyka pracy
 • wykorzystanie wtórne materiałów
 • wykorzystanie elementów gotowych (prosimy ograniczać gotowe elementy, zwłaszcza plastikowe)
 • trwałość konstrukcji

Mile widziane lokalne inspiracje, wykorzystanie miejscowych tradycji wielkanocnych.

 1. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

mar
24
pt.
Konkurs – Wielkanocne Jajko @ Stare Kino - ul. Mickiewicza 4
mar 24@09:00 – kwi 24@16:00

Centrum Kultury wraz z grupą artystyczną Twórczy Ferment zapraszają do wiosennego konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu jaja wielkanocnego – pisanki, kraszanki i in. Do konkursu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

Zgłoszenia i składanie prac do 24 marca br. do 16:00 w Starym Kinie. Ogłoszenie wyników podczas Jarmarku Wielkanocnego – 25 marca br. na kalwaryjskim Rynku.

Regulamin: https://ckstkalwaria.com/konkurs-plastyczny-jajko-wielkanocne/

 

Regulamin

 

 1. Tematyka konkursu

Centrum Kultury wraz z grupą artystyczną Twórczy Ferment zapraszają do wiosennego konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu jaja wielkanocnego – pisanki, kraszanki i in.

Jajko jest jednym z ważniejszych symboli wielkanocnych, oznacza m.in. początek, życie i odrodzenie się przyrody.

Prace konkursowe mają mieć formę przestrzenną. Prace muszą być wykonane samodzielnie, techniką dowolną. Zachęcamy do wtórnego wykorzystywania materiałów (recykling).

UWAGA: Tylko prace wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu będą brane pod uwagę przy ocenie prac przez jurorów.

 1. Cele konkursu:
 • promocja twórczości dzieci i młodzieży
 • promocja twórczości dorosłych
 • popularyzacja wśród mieszkańców Gminy miejscowych i regionalnych tradycji związanych Wielkanocą
 • rozwijanie zdolności manualnych dzieci, młodzieży i dorosłych
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci, młodzieży i dorosłych
 1. Kategorie konkursowe.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Uczestnicy startują w kategorii indywidualnej, z podziałem na grupy wiekowe:

Gr. 0 – przedszkolaki oraz klasy „0”

Gr. I – uczniowie klas I-III SP

Gr. II – uczniowie klas IV-VI SP

Gr. III – uczniowie klas VII-VIII SP

Gr. IV – osoby dorosłe

 1. Ograniczenia w liczbie składanych prac

Ilość nadsyłanych prac z jednej szkoły: dowolna. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę.

 1. Zgłoszenia

Termin składania prac: od 9 marca do 24 marca 2023 r. (pt) do godz. 16:00.

Praca złożone po tym terminie nie podlegają ocenie.

Prace należy dostarczyć wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (zał. 1 do Regulaminu) do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Stare Kino, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta).

Prosimy o opatrzenie każdej pracy na odwrocie metryczką (imię i nazwisko, klasa, szkoła – czytelnie, wielkimi literami). Przygotowaną przez organizatora metryczkę należy odciąć z karty zgłoszeniowej i umieścić na pracy konkursowej.

 

 1. Ogłoszenie wyników i nagrody 
 • Wyniki zostaną ogłoszone podczas Jarmarku Wielkanocnego na Rynku w dn. 03.2023 r. (sob) oraz na stronie internetowej Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (www.ckstkalwaria.com).
 • Osoby, które nie odbiorą nagród i dyplomów podczas Jarmarku Wielkanocnego mogą odebrać je od 27 marca (pon) do 6 kwietnia 2023 r. w Starym Kinie.
 • Zwycięskim pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział. Nieodebrane do 6 kwietnia br. prace przechodzą na własność CKSiT.
 1. Ocena prac

Prace oceni jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie będą brane pod uwagę:

 • pomysłowość
 • estetyka pracy
 • wykorzystanie wtórne materiałów
 • wykorzystanie elementów gotowych (prosimy ograniczać gotowe elementy, zwłaszcza plastikowe)
 • trwałość konstrukcji

Mile widziane lokalne inspiracje, wykorzystanie miejscowych tradycji wielkanocnych.

 1. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

mar
28
wt.
Mongolia – spotkanie z podróżnikiem @ Stare Kino - ul. Mickiewicza 4
mar 28@17:00 – 18:00

Już niedługo – 28 marca o 17:00 – będziemy mieli okazję spotkać się z niezwykłym podróżnikiem Grzegorzem Petryszakiem, który opowie nam o swoich przygodach w Mongolii! To kraj kontrastów, gdzie tradycja i nowoczesność łączą się w wyjątkowy sposób.

Grzegorz Petryszak podzieli się z nami swoimi wrażeniami z podróży, opowie o kulturze, zwyczajach i ludziach, których spotkał w drodze. Będziemy mieli okazję poznać tajniki fotografii podróżniczej i odkryć, jakie wrażenie zrobiła na nim malownicza sceneria pustyni Gobi i piękno stepów.

Grzegorz Petryszak – z wykształcenia ekonomista, z zamiłowania podróżnik. Ulubione tereny to Bałkany i Bliski Wschód. Autor kilku przewodników, między innymi po górach Riła w Bułgarii.

Spotkanie odbędzie się w ramach działalności Kalwaryjskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w CKSiT. Zapraszamy!

28 marca 2023 r. (wtorek)
godz. 17:00
Stare Kino, ul. Mickiewicza 4

kwi
13
czw.
Zakątek Piękna i Urody „Zadbaj o swoją kobiecość”, prowadząca Patrycja Gołąbek @ WCK Wadowice
kwi 13@17:00 – 20:00
Zakątek Piękna i Urody „Zadbaj o swoją kobiecość”, prowadząca Patrycja Gołąbek @ WCK Wadowice

13 kwietnia, 17:00 – 20:00

Zakątek Piękna i Urody „Zadbaj o swoją kobiecość”, prowadząca Patrycja Gołąbek

Warsztat dla kobiet w każdym wieku. Poznajmy nasze ciało i umiejmy dobrze reagować na jego potrzeby! Warsztat składa się z dwóch części.

Podczas części pierwszej m.in. zlokalizujemy Mięśnie Dna Miednicy, poznamy ich budowę i funkcję, nauczymy się dbać o swoje dno miednicy każdego dnia, dowiemy się w jaki sposób zapobiegać m.in. nietrzymaniu moczu w przyszłości i jak poradzić sobie z aktualnymi problemami z dnem miednicy.

Część druga obejmuje trening Dna Miednicy i naukę prawidłowego oddechu. Podczas tej części każdy uczestnik otrzyma zestaw ćwiczeń, które można wykorzystać w warunkach domowych w celu profilaktyki lub zniwelowania aktualnych problemów z Mięśniami Dna Miednicy.

PLAN WARSZTATU:

17.00-18.30 – część pierwsza

18.30-18.45 – przerwa

18.45-20.00 – część druga

Wszystko czego potrzebujesz to mata do ćwiczeń lub koc, wygodny strój i dobry humor. Przyjdź i zadbaj o swoją KOBIECOŚĆ!

Warsztat poprowadzi Patrycja Gołąbek. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, certyfikowana Instruktorka Jogi i Pilatesu, Medyczny Trener Personalny, Nauczycielka Gimnastyki Słowianskiej oraz pasjonatka ludzkiego ciała. Jej celem jest nauczanie społeczeństwa, jak w zdrowy sposób dbać o swoje ciało w każdym wieku. W pracy stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo i prawidłową technikę, tak, by nie szkodzić ciału oraz niwelować skutki wieloletnich zaniedbań lub kontuzji.

Cena: 80 zł

 

 • zajęcia odbędą się jeśli zbierze się min. 6 osób.

Bilety na zajęcia do zakupu poprzez stronę strefazajec.pl

Wymagana natychmiastowa płatność za zajęcia. Nieuregulowanie opłaty jest równoznaczne ze skreśleniem z listy.