/Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Na sesji Rady Miasta Kalwaria Zebrzydowska Burmistrz Augustyn Ormanty otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2018.

Za głosowało 14 radnych przy nieobecnym jednym. Nikt z Radnych nie miał pytań względem Raportu o Stanie Gminy, tak samo w sprawie raportu nie zabrał głosu nikt z mieszkańców. 

Reklama