/Zapraszamy do ankiety, która pomoże w opracowaniu Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 dla gminy Kalwaria Zebrzydowska

Zapraszamy do ankiety, która pomoże w opracowaniu Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 dla gminy Kalwaria Zebrzydowska

Urząd Miasta zaprasza do wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety, która pomoże w przygotowaniu Strategii Rozwoju gminy na lata 2021-2027. Jest to ważny dokument, dzięki któremu można m.in. pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

Oto co piszą na stronie internetowej Urzędu Miasta:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kalwaria Zebrzydowska,

Gmina Kalwaria Zebrzydowska przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 – dokument ten będzie stanowił podstawę strategiczną do pozyskiwania środków finansowych z UE i punkt wyjścia do realizacji zadań w perspektywie wieloletniej.

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Kalwaria Zebrzydowska na najbliższe lata. Strategia będzie stanowiła jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę w kolejnych latach oraz umożliwi monitorowanie poziomu jej rozwoju.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

Link do ankiety – Ankieta o obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej gminy

dr hab. inż. Augustyn Ormanty
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

0 0 votes
Article Rating
Reklama