Uroczyste obchody dnia Patrona św. Jana Pawła II odbędą się w tym roku 14 sierpnia

W dniu dzisiejszym obchodzimy święto Patrona Kalwarii Zebrzydowskiej Świętego Jana Pawła II. Data 7 czerwca nie jest wybrana przypadkowo, gdyż jest to rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej, którą odbył w 1979 roku. 27 maja 2020 r., decyzją Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i akceptacją Papieża Franciszka, Jan Paweł II został ogłoszony Patronem Miasta.

W dniu dzisiejszym obchodzimy święto Patrona Kalwarii Zebrzydowskiej Świętego Jana Pawła II. Data 7 czerwca nie jest wybrana przypadkowo, gdyż jest to rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej, którą odbył w 1979 roku. 27 maja 2020 r., decyzją Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i akceptacją Papieża Franciszka, Jan Paweł II został ogłoszony Patronem Miasta.

Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i zalecenia epidemiologiczne uroczystości związane z Uroczystymi Obchodami Dnia Patrona Miasta w tym roku odbędą się 14 sierpnia. Na chwilę obecną zaplanowano następujące wydarzenia:

Prezentacja publikacji – Patron Kalwarii Zebrzydowskiej Święty Jan Paweł II

Zostanie zaprezentowana i przekazana mieszkańcom gminy publikacja – „Patron Kalwarii Zebrzydowskiej Święty Jan Paweł II„.  W której znajdą się nawiązania do spotkania Papieża z mieszkańcami Kalwarii Zebrzydowskiej 14 sierpnia 1991.

Gra terenowa   – Święty Jan Paweł II Patron Kalwarii Zebrzydowskiej

Odbędzie się gra terenowa, która ma przybliżyć spuściznę, jako zostawił w Mieście i Gminie nasz Patron – św. Jan Paweł II. Gra będzie posiadała kilka stopni trudności. Uczestnicy gry będą mogli zwrócić uwagę nie tylko na poznawanie miejsc, które ukochał Jan Paweł II, ale także zanurzą się w jego nauczaniu i przesłaniu, jakie zostawił.

#oknodlajp2

Podobnie jak w ubiegłym roku, Burmistrz zachęca mieszkańców aby udekorowali swoje okna wizerunkiem Świętego Jana Pawła II. Uczestnikiem akcji  #oknodlajp2 może stać się każdy, kto samodzielnie udekoruje swoje okno w ozdoby nawiązujące do postaci świętego Papieża. Własnoręcznie wykonane dekoracje będą swego rodzaju wyjątkowym  podziękowaniem za życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II i wizyty w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dla mieszkańców, którzy najpiękniej ozdobią okna  zostaną przekazane nagrody.

Dodatkowo, aby ułatwić mieszkańcom dekoracje okien, w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej będzie można otrzymać bezpłatnie wizerunek świętego.

Wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II można otrzymać w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej – prosimy o kontakt z Referatem Działalności Gospodarczej i Promocji – tel. 8766 002 i  8766 134, mail – promocja@kalwaria-zebrzydowska.pl

Dróżki dla samorządowców i mieszkańców

14 sierpnia w Sanktuarium Kalwaryjskim odbędzie się Msza Święta w intencji Papieża Jana Pawła II i dróżki w jego intencji. Karol Wojtyła chętnie modlił się na kalwaryjskich dróżkach, dlatego też  to we współpracy z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym zaprosimy samorządowców z całej Małopolski  do pójścia jego śladami.

 

Przypomnijmy, że w dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II Patronem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Wystąpiono z prośbą o wszczęcie procedury kościelnej do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego. W dniu 27 maja 2020 roku Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wystawiła oficjalny dekret czyniący św. Jana Pawła II Papieża Patronem Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyżej wymieniony dekret został przekazany na ręce Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w czasie sierpniowego odpustu Wniebowzięcia NMP w dniu 16 sierpnia 2020 roku.

 

Ogłoszenie Jana Pawła II Patronem Kalwarii Zebrzydowskiej – 16 sierpnia 2020 r. – fot. O. Salezy Nowak OFM – Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Przypomnijmy przemówienie Św. Jana Pawła II

I pielgrzymka Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej

7 czerwca 1979 r.

 

Przemówienie do pielgrzymów

 

  1. Nie wiem po prostu, jak dziękować Bożej Opatrzności za to, że dane mi jest jeszcze raz nawiedzić to miejsce. Kalwaria Zebrzydowska: sanktuarium Matki Bożej – i dróżki. Nawiedzałem je wiele razy, począwszy od lat moich chłopięcych i młodzieńczych. Nawiedzałem je jako kapłan. Szczególnie często nawiedzałem sanktuarium kalwaryjskie jako arcybiskup krakowski i kardynał. Przybywaliśmy tu wiele razy z kapłanami, koncelebrując przed Matką Bożą… czasem pełne prezbiterium Kościoła krakowskiego, zwłaszcza w momentach ważnych. Ostatnie takie spotkanie było zapowiedziane na jesień ubiegłego roku, ale na nie już nie wróciłem z Rzymu…

Przybywaliśmy też w dorocznej pielgrzymce sierpniowej. Tego kalwarianie i pielgrzymi bardzo pilnowali: „Czy kardynał jest, czy go nie ma?” – a jeżeli zdarzyło się, że go nie było raz i drugi, to mu to zawsze wypomnieli.

Usprawiedliwiałem się i jeszcze dziś się usprawiedliwię: sercem spieszyłem tutaj na te zwłaszcza główne uroczystości: pogrzebu Matki Bożej, Wniebowzięcia — ale to są dni, które w Polsce miały ogromną konkurencję. Tym bardziej jednak się cieszę, że mogłem przybyć tutaj dzisiaj i że mogłem także zobaczyć tych apostołów dwunastu, którzy stoją na tamtej trybunie i z których pierwszy jest Piotr.

Przybywaliśmy tu także w pielgrzymkach stanowych na wiosnę i w jesieni. Jednakże najczęściej przybywałem tutaj sam, tak żeby nikt nie wiedział, nawet kustosz klasztoru. Kalwaria ma to do siebie, że się można łatwo ukryć. Więc przychodziłem sam i wędrowałem po dróżkach Pana Jezusa i Jego Matki, rozpamiętywałem Ich najświętsze tajemnice. To jest zupełnie przedziwna rzecz – te dróżki… ale o tym jeszcze powiem. A prócz tego polecałem Panu Jezusowi przez Maryję sprawy szczególnie trudne i sprawy szczególnie odpowiedzialne w całym moim posługiwaniu biskupim, potem kardynalskim. Widziałem, że coraz częściej muszę tu przychodzić, bo po pierwsze spraw takich było coraz więcej, a po drugie – dziwna rzecz – one się zwykle rozwiązywały po takim moim nawiedzeniu na dróżkach. Mogę wam dzisiaj powiedzieć, moi drodzy, że prawie żadna z tych spraw, które czasem niepokoją serce biskupa, a w każdym razie pobudzają jego poczucie odpowiedzialności, nie dojrzała inaczej, jak tutaj, przez domodlenie jej w obliczu wielkiej tajemnicy wiary, jaką Kalwaria kryje w sobie.

  1. Jest to tajemnica, którą wy dobrze znacie: wy, ojcowie i bracia bernardyni, stróżowie tego sanktuarium, i wy, tutejsi mieszkańcy i parafianie, i sąsiedzi – ja też się do nich zaliczałem od młodości, bo Wadowice niedaleko od Kalwarii – i wreszcie wy, rozliczni pielgrzymi, którzy tutaj przybywacie w różnych porach i w różnych grupach, z całej Polski, zwłaszcza z Podkarpacia – ale nie tylko: bo i ze Śląska i z Lubelszczyzny, już nawet dokładnie nie wiem skąd – z całej Polski, z jednej i drugiej strony Tatr… Te góry słyszały przez wieki nie tylko polskie, ale i słowackie śpiewy. Kalwaria ma w sobie coś takiego, że człowieka wciąga. Co się do tego przyczynia? Może i to naturalne piękno krajobrazu, który stąd się roztacza u progu polskich Beskidów. Z pewnością ono nam przypomina także o Maryi, która – by odwiedzić Elżbietę – „udała się w okolicę górzystą”. Nade wszystko jednakże to, co tutaj człowieka stale pociąga na nowo, to właśnie owa tajemnica zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką. Tajemnica ta opowiedziana jest plastycznie i szczodrze poprzez wszystkie kaplice i kościółki, które rozłożyły się wokół centralnej bazyliki. Jeżeli tak się jeszcze nie nazywa, to niech się już teraz tak nazywa. Nadaję bowiem temu wspaniałemu sanktuarium tytuł bazyliki mniejszej. Wiemy, że w tej bazylice króluje obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, ukoronowany 15 sierpnia 1887 roku przez kardynała Albina Dunajewskiego, biskupa krakowskiego, koronami papieża Leona XIII. Zbliża się więc setna rocznica tej koronacji i na pewno będziecie się do tego stulecia serdecznie przygotowywać. Niech to przygotowanie, ewentualnie nowenna będzie przeżywana przez was głęboko i niech was – co jest celem Kalwarii – jeszcze bardziej przybliży do tajemnic Matki i Syna, tak mocno przeżywanych i rozważanych na tym świętym miejscu.

Tajemnica zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką na dróżkach Męki Pańskiej, a potem na szlaku Jej pogrzebu od kaplicy Zaśnięcia do „grobku Matki Bożej”. A wreszcie: tajemnica zjednoczenia w chwale na dróżkach Wniebowzięcia i Ukoronowania. Wszystko to, rozłożone w przestrzeni i czasie, wśród tych gór i wzgórz, omodlone przez tyle serc, przez tyle pokoleń, stanowi szczególny rezerwuar, żywy skarbiec wiary, nadziei i miłości Ludu Bożego tej ziemi. Zawsze, kiedy tu przychodziłem, miałem świadomość, że zanurzam się w tym właśnie rezerwuarze wiary, nadziei i miłości, które naniosły na te wzgórza, na to sanktuarium, całe pokolenia Ludu Bożego ziemi, z której pochodzę, i że ja z tego skarbca czerpię. Nawet niewiele dodając od siebie – czerpię… I zawsze też miałem tę świadomość, że owe tajemnice Jezusa i Maryi, które tu rozważamy, modląc się za żywych lub za zmarłych, są istotnie niezgłębione. Stale do nich powracamy i za każdym razem nie mamy dość. Zapraszają nas one, aby tu wrócić na nowo – i na nowo się w nie zagłębić. W tych tajemnicach wyrażone jest zarazem wszystko, co składa się na nasze ludzkie, ziemskie pielgrzymowanie, na „dróżki” dnia powszedniego. Co za wspaniała zresztą nazwa – trudno znaleźć w innych językach jakiekolwiek słowo, które by temu odpowiadało… Wszystko to, co składa się na te dróżki ludzkiego dnia powszedniego, zostało przejęte przez Syna Bożego i za pośrednictwem Jego Matki jest człowiekowi wciąż oddawane na nowo: wychodzi z życia i wraca do życia ludzkiego. Ale oddawane już jest w nowej postaci, jest prześwietlone nowym światłem, bez którego życie ludzkie nie ma sensu, pozostaje w ciemności. „Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12).

Oto jest owoc mojego wieloletniego pielgrzymowania po kalwaryjskich dróżkach. Owoc – którym z wami się dzielę.

  1. A jeśli, do czego pragnę was zachęcić i zapalić, to abyście nie przestawali nawiedzać tego sanktuarium. Więcej jeszcze – chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym (bo, dziwna rzecz, młodzi szczególnie sobie upodobali to miejsce): nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18, 1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4, 4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem… „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba „nie ustawać w modlitwie!” Może to być nawet modlitwa bez słów…

Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!

W pierwszą zaraz niedzielę po rozpoczęciu nowego pontyfikatu prosiłem, żeby mnie zawieźli helikopterem na Mentorellę, w pobliżu Rzymu. I tam też uważałem za swoje pierwsze zadanie, pasterskie i papieskie, wygłosić takie orędzie o modlitwie. To jest zawsze pierwsze, podstawowe, najważniejsze. I tu powtarzam – nie te same słowa, ale tę samą sprawę.

I niech także sanktuarium kalwaryjskie nadal skupia pielgrzymów, niech służy archidiecezji krakowskiej i całemu temu rejonowi, który tradycyjnie ściąga tutaj z zachodu i wschodu, z południa i północy, niech służy całemu Kościołowi w Polsce. Niech tutaj dokonuje się wielkie dzieło duchowej odnowy mężczyzn i kobiet, młodzieży męskiej i młodzieży żeńskiej, służby liturgicznej ołtarza – wszystkich.

Wszystkich też, którzy tutaj przybywać będą, proszę, by modlili się za jednego z kalwaryjskich pielgrzymów, którego Chrystus wezwał tymi samymi słowami co Szymona Piotra. Wezwał go poniekąd z tych wzgórz i powiedział: „Paś baranki moje, paś owce moje” (por. J 21, 15-16).

I o to proszę, proszę, abyście się za mnie tu modlili, za życia mojego i po śmierci. Amen.

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x