Zarząd Osiedla nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Inauguracyjne Spotkanie Zarządów Osiedli nr 1 i 2

W środę 8 maja 2019 r. o godzinie 18.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie pracy Zarządów Osiedli nr 1 i 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej. 25 kwietnia Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył nominację dla wybranych w ostatnich wyborach Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli – Marioli Kachnic i Tadeusza Steli. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta.