Senior +

Jak powstała inicjatywa Klubu Senior + na Czernej

Kluby Senior + oraz miejsca integracji, spotkań i aktywizacji osób starszych pojawiają się jak grzyby po deszczu po deszczu w całej Polsce.  Jest to potrzebne. Zapobiegają one wykluczaniu społecznemu i powodują, że osoby z ogromem bogactwa wiedzy, doświadczeń i historii nadal współtworzą lokalne społeczeństwo i są jego integralną częścią.