plan zagospodarowania przestrzennego

Do 30 czerwca można zgłaszać poprawki do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalwaria Zebrzydowska

Już 27 maja 2019 r. na kalwaryjskim BIP-ie (Biuletynie Informacji Publicznej) Urzędu Miasta zamieszczono informacje o o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Poprawki te można zgłaszać do 12 lipca br. Od 3 czerwca są także wyłożone do publicznego wglądu projekty zmian zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych wsi. Tylko na próżno szukać tych informacji na stronie internetowej urzędu, czy gablotach poza Urzędem Miasta*.

Dziś ostatni dzień na zgłaszanie poprawek do planu zagospodarowania przestrzennego

Dziś (30 listopada 2018 r.) mija ostatni dzień na zgłaszanie poprawek do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Możliwość ta jest spowodowana błędami formalnymi w ostatnim planie zagospodarowania przestrzennego i cofnięciem go ponownie do gminy, w celu korekty. Warto tę sposobność wykorzystać, gdyż prace nad planami zagospodarowania są długotrwałe i nowy plan uchwalany jest co kilka lat.