nietrzeźwi kierowcy

Policyjna akcja ” Alkohol i Narkotyki” w powiecie wadowickim

9 czerwca br. funkcjonariusze z wadowickiej drogówki, przeprowadzili na terenie powiatu nasilone działania policyjne w ramach akcji „Alkohol i Narkotyki”, podczas których przeprowadzono 1516 badań na trzeźwość i 2 badania dotyczące zawartości narkotyków. Ujawniono 3 nietrzeźwych kierujących i 1 kierującego pod wpływem środków odurzających.