jasełka

Kalwaryjskie Betlejem

Jest jedną z największych szopek w Polsce. Składa się z ok. 150 elementów, w tym 50 ruchomych. Gromadzi dzieci, całe rodziny i tłumy wiernych, którzy oglądając ją mogą odnaleźć miejsce narodzin Zbawiciela w sobie. Kalwaryjski żłobek jest prawie gotowy.Brakuje kilku drobnostek oraz najważniejszego – figury Dzieciątka Jezus.