Grzegorz Makówka

Powstanie nowa bieżnia na boisku Kalwarianki

W piątek 5 lutego przeprowadzono kolejne konsultacje i rozmowy w sprawie modernizacji obiektu, na których ostatecznie zaakceptowano zmiany projekcie. Podjęto też decyzję, że już na najbliższej Sesji Rady Miejskiej zostanie zabezpieczona kwota 2 mln z przeznaczeniem na przebudowę  bieżni MKS Kalwarianka, po zabezpieczeniu tej kwoty zostanie uruchomiona procedura przetargowa.

Do końca października kalwaryjski Orlik będzie miał nową nawierzchnię

Rozpoczynają się prace związane z wymianą  nawierzchni boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Koszt wymiany nawierzchni to 293 tys. zł. Na to zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotacje w wysokości w 152 tys. zł z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” w 2020 rok. Wymiana nawierzchni ma być zakończona do 30 października  2020 r.