fotografia

Promocja albumu „Kalwaria Zebrzydowska w starej fotografii”

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej przygotowało ciekawą publikację, jaką jest album „Kalwaria Zebrzydowska w starej fotografii”. W albumie zebrano fotografie, jakie są w posiadaniu przez Towarzystwo. Promocja albumu odbyła się w „Starym Kinie” (CKSiT) w środę 24 kwietnia 2019 r. Promocję prowadziła Pani Prezes Towarzystwa Krystyna Duda.