Chór Soli Deo z parafii św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej