Biwak zuchowy Nieobozowej Akcji Letniej

Z Afryką za pan brat

„Um Czika Ruka” – tak brzmiało hasło tegorocznego zuchowego biwaku Nieobozowej Akcji Letniej, który odbywał się w dniach 26-30 lipca 2018 roku w Harcerskiej Bazie Obozowej Zalesie w Stryszowie. Na lipcowy pięciodniowy biwak wyruszyła ponad czterdzieści dzieci w wieku 6-10 lat zrzeszonych w Hufcu Ziemi Wadowickiej ZHP.