Andrzej Nowakowski

130 rocznica oddania do użytku linii kolejowej biegnącej z Bielska przez Wadowice do Kalwarii

We środę12 września 2018 w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się okolicznościowe spotkanie, poświęcone 130 rocznicy oddania do użytku linii kolejowej biegnącej z Bielska przez Wadowice do Kalwarii (obecnej linii kolejowej nr 117).