Prace przy kolejnych odcinkach kanalizacji - fot. UM Kalwaria Zebrzydowska

Rozpoczęto prace z budową kolejnych odcinków kanalizacji w Kalwarii

Przedsięwzięcie obejmuje budowę łącznie ponad 9 km kolektorów sanitarnych. Prowadzona rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji stworzy techniczne możliwości odprowadzania ścieków bezpośrednio do oczyszczalni dla ponad 170 nieruchomości.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę łącznie ponad 9 km kolektorów sanitarnych. Prowadzona rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji stworzy techniczne możliwości odprowadzania ścieków bezpośrednio do oczyszczalni dla ponad 170 nieruchomości.

Jednocześnie realizowana inwestycja reguluje kwestie związane z poprawą systemu zaopatrzenia w wodę poprzez wymianę blisko 5 km najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej. Prace rozpoczęto w sierpniu 2018 roku. Sukcesywnie wykonywane są poszczególne etapy projektu.

Aglomeracja Kalwaria Zebrzydowska w wyniku realizacji projektu spełniać będzie wymogi określone w dokumentach strategicznych takich jak Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Master Plan dla aglomeracji – mówi Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty i dodaje: Wykonanie projektu pozwoli na podłączenie ponad 700 osób do zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków i zwiększenie poziomu skanalizowania aglomeracji z 72% do 97%.

Aglomeracja Kalwaria Zebrzydowska obejmuje część miasta i nie obejmuje całości miasta. Swoim zasięgiem obejmuje obszar „o równoważnej liczbie mieszkańców 2828 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska”, co stanowi około 60% mieszkańców miasta [link do uchwały powołującej aglomerację Kalwaria Zebrzydowska]  [link do mapki].

Mapka aglomeracji Kalwarii Zebrzydowskiej

Obecnie trwają prace w rejonie ul. 11- go Listopada, ul. J. Piłsudskiego oraz ul. Krakowskiej. W dalszej części inwestycja realizowana będzie w rejonie ul. M. Zebrzydowskiego, ul. Rzemieślniczej oraz Al. Jana Pawła II, ul. M. Konopnickiej i Rynku. Zakończenie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach projektu, w tym odtworzenie terenu oraz nawierzchni dróg i chodników planuje się do końca II kwartału 2020 roku – mówi Bożena Mróz-Tumidajska Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wszelkie sprawy dotyczące realizacji inwestycji, zakresu i postępu prac oraz formalności związanych z budową przyłączy prowadzi Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej – www.mzwik-kalwaria.pl

Podjęcie działań nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego funduszy unijnych, uzyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR).

Dofinansowanie otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to blisko 8 mln zł co stanowi pond 66% kosztów kwalifikowanych projektu. Wartość całego projektu to blisko 15 mln zł brutto. Projekt pozwala na realizację założeń polityki wodno-ściekowej wynikającej wprost z konieczności wdrożenia dyrektywy Rady 91/271/EWG (dyrektywa ściekowa).

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x