/Prace nad filmem „Polska Jerozolima” zbliżają się ku końcowi

Prace nad filmem „Polska Jerozolima” zbliżają się ku końcowi

Prace na planie filmu „Polska Jerozolima” zmierzają ku końcowi. W najbliższym czasie jeszcze zostaną zrealizowane zdjęcia uzupełniające. Zaawansowane są także prace studyjne i postprodukcja na montażu oraz opracowanie oryginalnej muzyki dla tego dzieła.

Produkcja spotkała się z zainteresowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które postanowiło wesprzeć twórców poprzez znaczący udział i nadzór Narodowego Centrum Kultury. 

Prace nad projektem „Polska Jerozolima” rozpoczęły się początkiem 2019 rok z inicjatywy Fundacji Wiara i Prawda. Także w tym roku w produkcję jako główny partner Fundacji włączył się czynnie klasztor ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Arcybractwo Miłosierdzia z Krakowa (którego Mikołaj Zebrzydowski był głównym fundatorem), Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach oraz także czynnie Gmina Kalwaria Zebrzydowska.

Zdjęcia do filmu realizowano w Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowie, Brodach, Lanckoronie, w okolicach Kopytówki i Marcyporęby, a także w Jerozolimie i Bożym Grobie (dzięki wsparciu merytorycznemu klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Film będzie opowiadał historię powstania Kalwarii Zebrzydowskiej, jej fundatorów oraz prezentował współczesny fenomen pielgrzymkowy i duchowy tego miejsca, zarówno w warstwie historycznej, jak i współczesnej.

Warto dodać, że Województwo Małopolskie dzięki wsparciu Pana Marszałka Witolda Kozłowskiego przyznało Gminie Kalwaria Zebrzydowska środki między innymi z przeznaczeniem na pomoc przy realizacji projektu „Polska Jerozolima”, którego głównym bohaterem jest Mikołaj Zebrzydowski.

info: UM w Kalwarii Zebrzydowskiej

0 0 vote
Article Rating
Reklama