/Piękny Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Zofii z Barwałdu Górnego

Piękny Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Zofii z Barwałdu Górnego

Piękną uroczystość 100-lecia urodzin obchodziła dziś Pani Zofia Stawowy z Barwałdu Górnego. 

Dostojną Jubilatkę odwiedzili w dniu dzisiejszym z życzenia i gratulacjami: Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Radny Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Tadeusz Wilk, proboszcz parafii w Barwałdzie Górnym ks. Krzysztof Rudzik oraz przedstawiciele KRUS Wadowice. List gratulacyjny i życzenia przesłał również Premier Mateusz Morawiecki i Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Pani Zofia od urodzenia mieszka w Barwałdzie Górnym, szczęśliwie dochowała się sześciorga dzieci, 11 wnuków, 11 prawnuków i dwojga praprawnuków. Pomimo tak pięknego wieku nie traci pogody ducha, gdyż jest otoczona przez kochającą rodziną.

Jak mówią o Jubilatce najbliżsi, to właśnie praca, pogodne usposobienie, modlitwa, aktywność i opieka osób najbliższych jest receptą na długowieczność.

fot. UM w Kalwarii Zebrzydowskiej

Reklama