Nowe władze Hufca Ziemi Wadowickiej

16 listopada 2019 r. odbył się XII Zjazd Zwykły Hufca ZHP Ziemi Wadowickiej, podczas którego kilkudziesięciu delegatów wybierało nowe władze hufca na lata 2019-2023.

Zjazd odbył się w sali konferencyjnej hotelu Młyn Jacka w Jaroszowcach. Poza instruktorami harcerskimi z głosem decydującym w spotkaniu uczestniczyła także kadra pomocnicza (przyboczni), seniorzy oraz goście: Burmistrz Wadowic Bartłomiej Kaliński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach mł. insp. Robert Michna. Obecny był także Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP hm. Mariusz Siudek.

O godzinie 9:00 rozpoczęła się robocza część spotkania, podczas której dokonano wyboru Przewodniczącej Zjazdu hm. Iwony Niedźwiedź, która prowadziła dalsze obrady, a także protokolantek, pwd. Izabeli Adamczyk i pwd. Joanna Kręcichwost, które dokumentowały przebieg zjazdu. Wybrano również trzy komisje zjazdowe: uchwał i wniosków, wyborczą i skrutacyjną. W tej części spotkania przyjęto także regulamin i porządek obrad. Poprawności przebiegu zjazdu pilnowała Pełnomocniczka Komendanta Chorągwi hm. Dominika Moskal.

Część oficjalna zjazdu rozpoczęła się o godzinie 10:00 wprowadzeniem sztandaru Hufca, odśpiewaniem hymnu Związku Harcerstwa Polskiego oraz powitaniem delegatów i gości przez Komendanta Hufca hm. Marcina Homla. Następnie został odczytany rozkaz komendanta L.13/2019, w którym zostały przyznane honorowe Odznaki Hufca Ziemi Wadowickiej dla osób przyjaznych rozwojowi wadowickiego harcerstwa oraz zaangażowanych w jego tworzenie instruktorów hufca. Uczestnicy poznali także wyniki współzawodnictwa gromad i drużyn w roku harcerskim 2018/2019. Następnie przyszedł czas wręczenia odznaczeń, uhonorowany został także Burmistrz Wadowic, Komendanci Policji i Straży, którzy wspierają działania Hufca Ziemi Wadowickiej. Ponadto spora grupa instruktorów także otrzymała wyróżnienia w formie metalowej odznaki.

Nie tylko komendant hufca nadawał odznaczenia, hm. Marcin Homel otrzymał od Komendanta Straży Pawła Kwarciaka wyjątkowe odznaczenie jakim jest Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana w stopniu srebrnym.

Podziękowania od ustępującego Komendanta otrzymali wszyscy drużynowi i szefowie zespołów, a także ustępująca komenda hufca w składzie: hm. Tadeusz Zieliński (skarbnik), hm. Robert Kadela (z-ca komendanta), phm. Sonia Knapczyk (z-ca komendanta ds. programowych), phm. Barbara Opoka (członkini komendy ds. kształcenia i pracy z kadrą), hm. Monika Glanowska (członkini komendy, namiestniczka zuchowa), hm. Dagmara Duda (członkini komendy, namiestniczka harcerska), phm. Anna Najbor (członkini komendy, namiestniczka starszoharcerska), pwd. Julia Moskwa (członkini komendy, namiestniczka wędrownicza).

Zjazd zamykał wieloletnią komendanturę hm. Marcina Homla, który objął tę funkcję w roku 2000 i przez kolejne lata sukcesywnie budował liczny hufiec oraz sieć partnerów i przyjaciół harcerstwa na terenie powiatów wadowickiego, suskiego i części oświęcimskiego (gmina Zator). Dzisiaj hufiec liczy ponad 800 zuchów i harcerzy. Nie brakowało wzruszeń, wielu słów podziękowań, piosenek, uśmiechów i łez. Kolejno goście zjazdu w pięknych przemowach dziękowali Komendantowi i podkreślali wielkość jego pracy na rzecz wychowywania dzieci i młodzieży poprzez harcerstwo.

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady prezentując sprawozdania z działalności poszczególnych władz hufca w latach 2015-2019. Phm. Sonia Knapczyk przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu rozwoju hufca oraz działania Komendy Hufca, następnie głos zabrał przewodniczący hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich hm. Zbigniew Herzyk, a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej phm. Dorota Polan przedstawiła ocenę pracy Komendanta i członków Komendy Hufca. Na koniec Pełnomocniczka przytoczyła delegatom opinię Komendanta i Komendy Chorągwi na temat Komendanta i Komendy Hufca Ziemi Wadowickiej. Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdań, które delegaci zaakceptowali jednogłośnie.

Ponownie głos zabrała phm. Dorota Polan wnioskując do Zjazdu o udzielenie absolutorium ustępującemu Komendantowi i Komendzie. Wniosek o absolutorium był głosowany jawnie, na każdego członka komendy osobno. Komendant oraz członkowie komendy otrzymali od delegatów absolutorium i złożyli sznury funkcyjne na stoliku prezydialnym.

W kolejnej części spotkania rozpoczęła się dyskusja nad projektem strategii hufca na lata 2019-2023, instruktorzy zgłaszali poprawki, zadawali pytania i doprecyzowali zapisy dokumentu przygotowanego przez Zespół ds. Strategii. Dokument ten wytycza główne kierunki rozwoju Hufca Ziemi Wadowickiej na następne lata, cele i zadania jakie zostały w nim zawarte będą realizowane przez nową Komendę.

Po przerwie obiadowej powrócono do dyskusji o strategii, aż do uzgodnienia ostatecznej wersji, którą przegłosowali delegaci. Kolejnym punktem obrad były wybory komendanta. Zgłoszona została jedna kandydatura – pwd. Julii Moskwy, która też jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, została wybrana na Komendantkę Hufca Ziemi Wadowickiej. Nowo wybrana Komendantka zaproponowała skład komendy, a przed wyborami członków komendy delegaci mieli szanse zadawania pytań kandydatom. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. W skład nowej komendy hufca weszły następujące osoby: phm. Adam Świetlik (z-ca komendanta ds. programowych), pwd. Patrycja Kudela (skarbniczka, namiestniczka starszoharcerska), pwd. Mateusz Gonciarczyk (członek komendy, namiestnik zuchowy), phm. Daniel Pasierbek (członek komendy, namiestnik harcerski). Namestnictwem wędrowniczym, jak dotychczas, będzie zajmowała się pwd. Julia Moskwa. Komenda otrzymała symboliczny klucz do Hufca od hm. Marcina Homla, na drewnianym kluczu znalazły się także cytaty od członków ustępującej komendy.

Delegaci wybrali także Komisję Rewizyjną w składzie: hm. Marcin Homel (przewodniczący), phm. Sonia Knapczyk (zastępczyni przewodniczącego), phm. Dorota Polan (sekretarz), phm. Edyta Kadela, phm. Katarzyna Leja.

Przed zakończeniem spotkania zgromadzeni wysłuchali wystąpienia Komendantki Hufca. Zjazd Hufca Ziemi Wadowickiej zakończył się zawiązaniem kręgu harcerskiego i odśpiewaniem pieśni obrzędowych. Tym samym rozpoczęła się nowa kadencja władz Hufca. Komendantowi hm. Marcinowi Homlowi dziękujemy za lata wspaniałej służby, a wybranym instruktorom życzymy powodzenia w prowadzeniu Hufca przez kolejne lata!

Phm. Sonia Knapczyk/ Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP

Zdjęcia: hm. Robert Kadela, ćw. Tomasz Kadela, pwd. Olaf Kocur / Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x