Kontrola z realizacji Programu Ochrony Powietrza z lata 2013-2015 w gminie Kalwaria Zebrzydowska

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził kontrole w małopolskich gminach – posypały się dość dotkliwe kary finansowe do 50 tys. złotych za brak właściwych i skutecznych działań w zakresie Programu Ochrony Powietrza.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził kontrole w małopolskich gminach – posypały się dość dotkliwe kary finansowe do 50 tys. złotych za brak właściwych i skutecznych działań w zakresie Programu Ochrony Powietrza.

Ukarano  samorządy w powiecie wadowickim, wśród skontrolowanych Gmin w 2019 roku była również Gmina Kalwaria Zebrzydowska.

Decyzją z dnia 31.12.2019 roku  nałożona została kara pieniężna na Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w wysokości 30.000,00 zł za niedotrzymanie terminów realizacji zadań zawartych Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na lata 2013 – 2015 w – planie działań krótkoterminowych, uchwalonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013., tj. zadania określonego w punkcie 3.1.1.2 Programu ochrony powietrza (zwany dalej POP) dotyczący:

  • osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego,
  • likwidacji źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW,
  • udzielania dotacji celowych na wymianę starych nisko sprawnych pieców i kotłów,
  • zadania określonego w punkcie 3.1.1.6 Programu ochrony powietrza (zwany dalej POP) dotyczący: – termomodernizacji budynków oraz wspierania budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym.

Od przedmiotowej decyzji Burmistrz Miasta  Kalwarii Zebrzydowskiej wniósł odwołanie  i zwrócił się o odstąpieniu od wymierzonej kary pieniężnej wskazując m.in. na fakt iż  ujęte w nim założenia były zadaniami planowanymi na poziomie województwa i przekraczały  możliwości finansowe naszej Gminy. Wówczas ówczesne Władze  wśród zadań w polityce Inwestycyjnej Rozwoju Gminy wskazały na inne priorytety z uwagi na braki w każdej dziedzinie życia gospodarczego.  W okresie poddanym kontroli duże środki finansowe przeznaczono m.in.  na termomodernizację budynków.

W poszczególnych latach zostały wykonane prace termomodernizacyjne:

Rok 2011

Przebudowa i docieplenie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z przebudową instalacji c.o. oraz wod.-kan., budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska (Budynek Kalwarianki) – dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – całkowity koszt to 890.296,78 zł, dofinansowanie to 500.000,00 zł.

Rok 2013

  • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej – dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – całkowity koszt to 399.049,29 zł dofinansowanie to 159.619,71 zł.
  • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym – dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – całkowity koszt to 248.953,55 zł, dofinansowanie to 99.581,28 zł.
  • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Brodach – dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – całkowity koszt to 380.716,14 zł, dofinansowanie to 152.286,45 zł.
  • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach – dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – całkowity koszt to 364.923,63 zł, dofinansowanie to 145.969,18 zł.
  • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym – dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – całkowity koszt to 216.694,88 zł, dofinansowanie to 86.677,95 zł.
  • Termomodernizacja budynków: Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach – Przedszkole Publiczne w Podolanach oraz Szkoły Podstawowej w Zarzycach Wielkich – dofinansowana z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – całkowity koszt to 184.137,17 zł, dofinansowanie to 73.654,86 zł.

W odwołaniu do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  jak i do Głównego inspektora Ochrony Środowiska Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej wyjaśnił, iż aktualnie trudno obronić brak działań Gminy ws. udzielania dotacji celowych Mieszkańcom na wymianę starych pieców chociażby  z uwagi  czasokres podlegający kontroli i zmianę  Władz  Gminy.

Od 2015 roku wprowadzona została inna Polityka związana z Ochroną Powietrza, w ramach której przeprowadzono inwentaryzację kotłów oraz rozpoczęto wymianę Mieszkańcom starych pieców na nowe ekologiczne z uwzględnieniem dofinansowań zewnętrznych oraz środków gminnych. Wobec przedstawionych powyżej okoliczności, trudno się odnieść do niedotrzymania realizacji zadań w okresie wskazanym przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za lata 2013 – 2015 oraz  Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i przyjąć  wymierzenie kary Gminie

informacja: UM w Kalwarii Zebrzydowskiej

0 0 votes
Article Rating

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x