Gmina przystąpiła do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2022 poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kalwarii Zebrzydowskiej następujących uchwał:

 • Uchwały nr XLII/435/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/436/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/437/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Średni na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/438/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brody na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/439/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bugaj na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/440/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/441/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podolany na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/442/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/443/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisław Dolny na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/444/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/445/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Wielkie na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/446/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektów planów miejscowych. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wnioski można wnosić:

 • na piśmie w Sekretariacie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Materiały

[BIP] Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
[BIP] Podjęte przez Radę Miejską w Kalwarii Zebrzydowskiej na 42. sesji uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia do zmian miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x