/Gmina Kalwaria Zebrzydowska jako pierwsza w powiecie przekazała dane teleadresowe Poczcie Polskiej

Gmina Kalwaria Zebrzydowska jako pierwsza w powiecie przekazała dane teleadresowe Poczcie Polskiej

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenckimi 10 maja br. Poczta Polska zwróciła się do samorządów o przekazanie danych teleadresowych celem przesłania pakietów wyborczych. Wiele samorządów sprzeciwiło się temu, gdyż otrzymane prośby o przekazanie danych nie były podpisane cyfrowo. Gmina Kalwaria Zebrzydowska jako pierwsza przekazała te spisy w powiecie.

Kalwaria Zebrzydowska jako pierwsza gmina w Powiecie Wadowickim, udostępniła spisy wyborców Poczcie Polskiej. Dane mają być przetwarzane tylko i wyłącznie do celów przeprowadzenia korespondencyjnych wyborów prezydenckich. 

Pierwsze maile Poczta Polska wysłała w nocy 23 kwietnia prośbą o przekazanie danych ze spisu wyborców: PESEL, imion, nazwisk, adresów zamieszkania, w okresie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otrzymania wniosku. Mail nie był przez Pocztę Polską podpisany podpisem elektronicznym. Spowodowało to, że zarówno Państwowa Komisja Wyborcza. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie w całej Polsce zastanawiali się, czy legalne jest przekazywanie jakiejś spółce takich danych i na postawie takiej korespondencji. 

Poczta Polska wysłała ponownie prośbę o dostarczenie list wyborców do samorządów, tym razem maile zostały podpisane poprawnym podpisem elektronicznym.  O tego momentu to o wydaniu list wyborczych decydowały  samorządy. W Powiecie Wadowickim pierwszym samorządem który przekazał taką listę jest Urząd Miasta Kalwaria Zebrzydowska. Burmistrz Augustyn Ormanty podjął tę decyzję o przekazani list wyborców 27 kwietnia.

0 0 vote
Article Rating
Reklama