/Defibrylator w Lanckoronie

Defibrylator w Lanckoronie

W czwartek 5 marca 2020 r. na zewnętrznej ścianie budynku użytkowanego przez Klub Senior+ (na górnej pierzei rynku) pod adresem ul. Rynek 71 został zamontowany defibrylator AED. Defibrylator jest umieszczony w zielonym „opakowaniu”, dodatkowo oznakowanym skrótem AED, błyskawicą w sercu oraz znakiem krzyża po prawej stronie. Należy podkreślić, że jest on dostępny 7 dni w tygodniu przez cały rok. W razie potrzeby może być obsługiwany przez osoby bez przeszkolenia medycznego, ponieważ sprzęt instruuje krok po kroku, co należy robić w sytuacji kryzysowej.

Sprzęt został zakupiony przez Wójta Tadeusza Łopatę z rezerwy budżetowej na wniosek Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Pani Katarzyny Łukasiewicz.

 

TAGI:
Reklama