/Burmistrz Augustyn Ormanty z absolutorium od Rady Miasta

Burmistrz Augustyn Ormanty z absolutorium od Rady Miasta

W dniu dzisiejszym (25 czerwca 2020 r.) Rada Miejska Kalwarii Zebrzydowskiej jednogłośnie przyjęła raport o stanie gminy oraz udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustynowi Ormantemu.

Sesja Rady Miejskiej po raz pierwszy odbyła się nowej siedzibie Rady, przy ul. Targowej 1b w byłym budynku PKO. Salę poświęcił ks. kan. Wiesław Cygan – proboszcz parafii pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Janusiewicz, wraz z wiceprzewodniczącymi Rady, Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej i przedstawicielką pracowników Rady Miejskiej.

Udzielenie absolutorium poprzedziło podsumowanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy – Marcina Zadory, który przyznał, że jest to chyba najlepszy rok gospodarczo-inwestycyjny w historii gminy.  Było to możliwe dzięki realizacji programu Prezydenta RP i rządu PiS, a poziom dotacji sięga kilka milionów złotych dzięki decyzjom rządowym i samorządowym. Rada Miejska jednogłośnie przyjęła raport o stanie gminy [link do raportu] oraz jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustynowi Ormantemu.

Na tej sesji jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie zmiany nazwy części obecnej ulicy Władysława Broniewskiego na ulicę Władysława Niemczynowskiego*. Zmiany nazwy dotyczy odcinka drogi od
skrzyżowania ulic Władysława Broniewskiego – Jana Pawła II do skrzyżowania ulic Władysława Broniewskiego – Adama Mickiewicza w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Warto także odnotować, że po dokonaniu niewielkich korekt jednogłośnie Rada Miejska przyjęła chwałę w sprawie przyjęcia programu mikroretencji „Oszczędzam wodę, łapię deszcz”. Która zakłada dofinansowanie instalacji do łapanie wody deszczowej w kwocie do 600 zł [pisaliśmy to tym TUTAJ]. 

*Władysław Niemczynowski był zaangażowany w działalność społeczną w Kalwarii Zebrzydowskiej. Był Dyrektorem Szkoły Stolarskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, organizatorem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Pełnił również funkcję wiceburmistrza miasta, brał udział w tworzeniu Spółki Produkcyjnej Kalwaryjskich Stolarzy oraz był prezesem Międzykomunalnego Związku dla Popierania Kalwaryjskiego Wytwórstwa Meblowego i Drobnego Rzemiosła Wiejskiego.

0 0 vote
Article Rating
Reklama