Na ostatniej sesji rady miejskiej rozpoczęto dyskusję na temat: Czyje imię ma nosić kalwaryjski Ośrodek Zdrowia? Według mnie w historii Kalwarii było co najmniej kilka osób, które należało by w ten sposób uhonorować. Jednym z nich na pewno był dr. Jan Górkiewicz, którego pamiętają jeszcze zapewne starsi mieszkańcy ziemi kalwaryjskiej. Dlatego nie czekając na wydanie II tomu „Kalwaryjskiego Alfabetu” – gdzie opisałem jego postać, postanowiłem przypomnieć o nim kalwaryjskim decydentom.

Górkiewicz Jan (1901 -1963), lekarz medycyny, założyciel Ośrodka Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Urodził się 12 maja 1901 r. w Sułkowicach koła Andrychowa. Pochodził z wielodzietnej rodziny, był synem Julii i Józefa, który uczył w miejscowej szkole w Sułkowicach.

Młodość miał burzliwą. Jako ochotnik brał udział w walkach o Lwów w roku 1918 r. a następnie w wojnie z Rosją w 1920 roku.

Po ukończeniu studiów medycznych podjął pracę w szpitalu w Chrzanowie na oddziale chirurgii.

W 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej jako lekarz, następnie przebywał w niemieckim obozie jenieckim w Rawie Mazowieckiej, gdzie leczył rannych polskich żołnierzy.

W roku 1941 wstąpił w związek małżeński z Antoniną z domu Hardt i doczekał się z nią trójki dzieci: Marii, Heleny i Andrzeja. W 1942 r. zamieszkał w Kalwarii Zebrzydowskiej gdzie rozpoczął praktykę lekarską. Mieszkał tu do śmierci przy ulicy Sowińskiego 2. Wraz z żoną prowadzili otwarty dom, w którym przyjmowali wielu gości. Wolny czas chętnie spędzała w nim liczna rodzina.

Działalność lecznicza była bardzo absorbująca, mimo to znajdował czas na pielęgnowanie swoich pasji, jedną z nich było pszczelarstwo. W swoim ogrodzie miał mini pasiekę składającą się z sześciu uli. Praca przy nich przynosiła satysfakcję, odpoczynek i wytchnienie.

By móc pomagać mieszkańcom Kalwarii Zebrzydowskiej i okolicznych wiosek systematycznie podnosił wiedzę z wielu dziedzin medycyny. Nieocenione okazało się doświadczenie zdobyte w szpitalu w Chrzanowie na oddziale chirurgii. Dzięki niemu chorzy pacjenci nie musieli jeździć do okolicznych miast gdyż był im w stanie pomóc na miejscu w Ośrodku Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Często był wzywany do skomplikowanych przypadków m.in. porodów, przy których obecność akuszerki była niewystarczająca.

W tym dwu izbowym domku za apteką oo. bonifratrów, przy ul. 3 Maja ( w podworcu apteki ), podczas okupacji leczył dr. Górkiewicz, mieścił się tu również punkt PCK. Po wojnie, tu był pierwszy ośrodek zdrowia w naszym mieście. Według relacji J. Kłącza, J. Górkiewicz był członkiem AK pseudonim „Szpryca” .

Nierzadko w czasie bardzo śnieżnych i mroźnych zim lat 50- tych, pod dom doktora podjeżdżał wzywający pomocy pacjent i zabierał doktora dodatkowym wierzchowcem, na którym lekarz jechał do chorego w odległej wiosce.

Swoją opieką lekarską obejmował zakonników Sanktuarium oraz pielgrzymów, którzy w okresie wielkanocnym licznie odwiedzali dróżki kalwaryjskie. Owocem wieloletniej opieki medycznej była przyjaźń z o. Ferdynandem Kozakiem, z którym toczył dysputy na tematy filozoficzne i polityczne.

Jego życie zakończyło się przedwcześnie 23 marca 1963 r. W tym dniu udał się na wizytę domową i w trakcie udzielania pomocy choremu zmarł.

Tekst ten napisałem na podstawie informacje, które opracowały i udostępniły mi dzieci Jana Górkiewicza: Maria, Helena, Andrzej. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Piotr Moskała

Na prośbę autora komentarze zostały wyłączne.

About Author

Reklama