Rok: 2020

Ferie w Wadowickim Centrum Kultury

Wadowickie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież od 3 do 19 roku życia do udziału w urozmaiconym, multidyscyplinarnym programie zajęć feryjnych online. Pod okiem doświadczonych, inspirujących do kreatywnych poszukiwań instruktorów, ferie miną w ciekawy sposób i pozostawią po sobie niezwykłe wspomnienia.  

Z gminnego programu „Oszczędzam wodę, łapię deszcz” skorzystało 39 mieszkańców

Gminy program proekologiczny „Oszczędzam wodę, łapię deszcz” ruszył  22 lipca. Celem programu było propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez montaż na budynkach gospodarstw domowych zbiorników na wodę.

Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej wzbogacił się o nowy samochód

Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej wzbogacił się o nowy samochód. Pojazd został zakupiony dzięki samorządom Kalwarii Zebrzydowskiej, Stryszowa i Lanckorony – to właśnie o bezpieczeństwo mieszkańców wspomnianych gmin dbają Policjanci z kalwaryjskiego komisariatu.

Jedna z najpiękniejszych kapliczek w Gminie odzyskała dawny blask

Gmina Kalwaria Zebrzydowska kontynuuje odnawianie kapliczek jakie znajdują się na jej terenie. Dawny blask odzyskała przydrożna kapliczka w Przytkowicach. Całość prac wyniosła 19.800 zł i w całości została pokryta ze środków Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Prace zostały wykonane przez konserwatora Stanisława Strzelczyka. Kapliczka została wykonana z piaskowca, jej rok wykonania  datuje się na 1908 r. Fundatorami kapliczki było Kółko Rolnicze z Przytkowic.

Na święta dostali nową drogę do domu

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, w pobliżu domu pani Anety w Stanisławiu Dolnym biegła stara droga powiatowa. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych powstała koncepcja zbudowania nowej drogi powiatowej, która w niedługim czasie została zrealizowana. Mieszkańcy korzystali zaś ze starej drogi, jako drogi dojazdowej do własnych posesji.

Życzenia Świąteczne od Władz Gminny Kalwaria Zebrzydowska

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Państwu spokoju, radości oraz wielu szczęśliwych chwil
w gronie rodziny i przyjaciół.

Niech ten wyjątkowy czas, kiedy gasną wszelkie spory,
będzie przepełniony miłością i Bożym błogosławieństwem
Nowy Rok 2021 niech przyniesie spełnienie najpiękniejszych
wigilijnych życzeń  i powodzenie we wszystkich przedsięwzięciach

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Piotr Janusiewicz

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej
dr hab. inż. Augustyn Ormanty

Życzenia Świąteczne od Projekt Zdrowie Wadowice

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia zespół Projekt Zdrowie Wadowice dla wszystkich obecnych oraz przyszłych klientów składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pokoju i radości, aby nadchodzący rok 2021 był pomyślny i przyniósł więcej stabilności w życiu codziennym oraz zawodowym. Niech będzie to czas pozytywnych zmian naszych nawyków żywieniowych.

Wszystkiego dobrego!

Gmina Kalwaria modelowym przykładem uruchomienia komunikacji gminnej

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 647 tys. zł. Będzie to już trzeci rok, odkąd działa komunikacja gminna. Przyznana przez Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę dotacja jest jedną z najwyższych w województwie małopolskim.